اهداف و وظایف

اهداف مرکز پیشگیری ومدیریت بحران شهرداری زنجان

الف) اتخاذ سیاستها برنامه ریزها وطراحی ها در مراحل چهارگاه مدیریت بحران

ب) ایجاد آمادگی لازم وارتقای دانش شهروندان وکارکنان در مواجهه با بلایای طبیعی

ت) تعیین دقیق حیطه مسئولیت واختیارات دستگاههای اجرایی مدیریت شهری

ج) ساماندهی وبهم پیوسته کردن كليه عناصر وعوامل ذی مدخل در امر مدیریت بحران شهرداری

ح) استفاده از تمام امکانات ملی ، استانی ، منطقه ای ونیروهای مردمی

خ) ارائه سریع وبهینه خدمات (بيمه ، بازسازی ، بازتوانی وتامین وتوزیع ماشین آلات آواربرداری ساختمانها، آتش نشانی، مواد خطرناک وانتقال متوفیان ) وبازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت عادی

راهکارهای اساسی عبارتند از :

الف) انجام مطالعات وتحقیقات به منظور بهره برداری لازم از اصول ودستاوردهای علمی وتخصصی وتجربی داخل وکشورهای مختلف جهان

ب) اجرای برنامه های توسعه شهری وسرمایه گذاری لازم در مراحل مختلف مدیریت بحران با اولویت پیشگیری وکاهش اثرات بلاياي طبیعی

ت) سازماندهی وبه کارگیری کلیه دستگاههای اجرایی مجموعه شهرداری وهماهنگی با نهادهاارگانها وسازمانهای دولتی ، تشکلهای غیر دولتی ونظامی وانتظامی ، تحت برنامه ریزی ومدیریت منسجم وتعیین شرح وظایف آنها در بحرانها مختلف

ج) جلب مشارکت وهمکاری های مردمی ونیروهای داوطلب از طریق آموزش عمومي،با هماهنگی گروه آموزش همگانی (هلال احمر )

ح) شناسایی واستفاده بهینه از کلیه امکانات شهرداری وسازمانهای مسئول در مدیریت بحران شهرداری به منظور ارائه حداکثر خدمات در وضعیت بحرانی

خ) تقویت همه جانبه مرکزپيشگيري ومدیریت بحران شهرداری

من کارت
شهر نما
عوارض نوسازی
ثبت درخواست های مردمی
عوارض خودرو
خدمات تامین اجتماعی
خدمات پستی
خدمات شرکت مخابرات
خدمات شرکت برق
خدمات شرکت آب و فاضلاب
خدمات شرکت گاز
تلویزیون
رادیو
روزنامه سیمای زنجان
روزنامه مردم نو زنجان
نقشه شهر زنجان
آرشیو اخبار شهرداری زنجان
برنامه های سینما 
تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری زنجان است