Enter Title

ايمني در حمل و نقل

v    سيستم حمل و نقل عمومي نسبت به تصادفات آسيب پذير است. سيستم حمل و نقل عمومي بايد هشيار، مراقب و آگاه باشد.

v    دستورالعملهاي خروج اضطراري از وسايل حمل و نقل عمومي (اتوبوس، مترو،...) را كه روي آنها چسبانده شده است، بخوانيد و به آنها عمل كنيد.

v    اگر داخل وسايل نقليه عمومي چيز مشكوكي را ميبينيد، مأموران را در جريان بگذاريد. محموله هاي مشكوك را به پليس يا مأموران وسيله نقليه گزارش كنيد و هرگز به اشياي مشكوك را دست نزنيد.

v    در صورت بروز بحران، آرامش را حفظ كنيد و دستورات مأموران يا تيم امداد را اجرا كنيد.

v    فقط در موارد اضطراري از تلفن همراه استفاده كنيد، زيرا دستگاه و خطوط تلفن اضطراري و امدادي را مختل ميسازد.

v    اگر سوار قطار شهري و زيرزميني هستيد، هرگز بدون اجازه مأموران و امداد گران از آن خارج نشويد، زيرا برق پرقدرت مي تواند به شدت خطرآفرين باشد.

v    اگر دستور تخليه صادر شده است، لوازم ضروري را برداريد.

v    اگر به صورت دسته جمعي با ديگران مسافرت ميكنيد، متفرق نشويد.

تلفن

v    چگونگي برقراري ارتباط مخابراتي با عزيزان و افراد خانواده پس از وقوع بحران را بايد از قبل برنامه ريزي كرد.

v    از آنجا كه خطوط تلفن راه دور معمولاً زودتر از خطوط محلي برقرار ميشوند، لذا لازم است شخصي يا شماره تلفني در شهر ديگري معرفي شود تا همگي افراد از آن طريق با يكديگر تماس بگيرند. اين شماره تلفن را به همگي افراد خانواده و دوستان بدهيد.

v    از برقراري تماسهاي غير ضروري خوداري كنيد، حتي اگر خطوط تلفن آسيب نديده باشند. افزايش تماس موجب ناتواني مدارهاي خطوط ميشود.

v    اگر از تلفنهاي بي سيم كه نياز به برق دارند استفاده مي كنيد، سعي كنيد يك تلفن معمولي نيز در دسترس داشته باشيد تا در صورت قطع برق امكان تماس داشته باشيد.

v    سكه به اندازه كافي براي ايجاد ارتباط از طريق تلفنهاي عمومي همراه داشته باشيد.

v    به تلفن همراه نبايد خيلي متكي بود، زيرا به سرعت از مدار خارج ميشوند.

v    يك پيام ضبط شده براي افرادي كه به شماره زنگ ميزنند بگذاريد تا ديگران از وضعيت و ايمني شما مطلع شوند.

v    ارسال پيامك از تلفن همراه، حتي اگر امكان تماس تلفني وجود نداشته باشد، امكانپذير است.

v    در زمان احتمال وقوع بحران يا در هنگام وقوع بحران ممكن است پيامكهايي از طرف سازمانهاي مسئول مديريت بحران ارسال شود كه لازم است به آنها توجه شود.

v    پس از وقوع زلزله ممكن است سيم كشي تلفن داخل ساختمان آسيب ديده باشد، بنابراين بايد آن را كنترل كنيد.

شريانهاي حياتي شهري: گاز، برق، آب و فاضلاب ...

v    گاز طبيعي ممكن است در اثر نشت، باعث انفجار و شعله ور شدن يا آتش سوزي محيط شود.

v    در صورتي كه بوي گاز طبيعي احساس ميشود، صداي خروج گاز طبيعي شنيده ميشود يا شكستگي و ترك در لوله ديده ميشود، شير اصلي گاز را ببنديد و تمام درها و پنجره ها را بگشاييد.

v    به هيچ وجه شمع يا كبريت در چنين مواردي روشن نكنيد يا چراغ هاي الكتريكي را روشن نكنيد.

v    شيراصلي گاز ورودي به ساختمان را شناسايي و نحوه بستن شيرگاز را بياموزيد.

v    اگر شير گاز در جهت امتداد لوله گاز باشد، پس شير گاز باز است، اما اگر شير در جهت عمود بر امتداد باشد، شير بسته است.

v    ابزار لازم براي بستن شير را در كنار آن هميشه نگه داريد.

برق رساني

ممكن است در اثر تماس با كابل برق )يا هر وسيله اي كه در كنار كابل برق داراي الكتريسته ساكن القايي شده اند ( دچار برق گرفتگي شويد.

كليد اصلي قطع جريان برق ورودي اصلي به ساختمان را شناسايي كنيد و نحوه كار با آن را فرا بگيريد.

در موارد زير كليد اصلي برق را خاموش كنيد:

v    وقتي دستگاههاي برقي جرقه ميزند يا دچار آتش سوزي ميشوند.

v    وقتي آتش سوزي شديد يا نشت شديد آب رخ داده باشد.

v    وقتي بوي سوختن عايق داخل كابلها احساس شود.

v    وقتي محيط اطراف كليد برق سياه شده باشد يا چنان داغ باشد كه نتوان آنرا لمس كرد.

v    وقتي برق كل ساختمان قطع ميشود در حالي كه بوي سوختن مواد به مشام ميرسد.

آب

v    نشت آب ممكن است خسارتبار باشد يا خطر برق گرفتگي ايجاد كنيد.

v    پس از رويداد زلزله اي پرقدرت، شير اصلي آب ورودي به ساختمان را قطع كنيد تا از احتمال آلودگي آب پيشگيري شود. لوله هاي شكسته و ترك دار ممكن است آلودگي محيط را به آب داخل ساختمان انتقال دهند.

v    شير اصلي آب معمولاً قرمز رنگ است و در مدخل ورودي حياط ساختمان قرار دارد.

سرويس فاضلاب

v    اگر لوله هاي آب يا فاضلاب شهري به طور سراسري يا بخشي از آن در اثر زلزله تخريب شده باشد در نحوه مديريت مواد پسمانده تأثير خواهد داشت.

v    اگر آب در توالت فرنگي وجود دارد اما از سالم بودن لوله كشي فاضلاب اطمينان داريد، چند ليتر در آن بريزيد و فلاش را بزنيد. براي اين كار ميتوان از آب دريا، آب داخل وان حمام، آب داخل لباسشويي يا آب حوض و استخر استفاده كرد.

v    اگر به لوله كشي فاضلاب ساختمان شك داريد فلاش نزنيد مبادا مواد آلانين وارد سيستم آبرساني شود.

v    شير ورودي آب را ببنديد.

v    اگر لوله كشي فاضلاب شكسته است از توالت فرنگي استفاده نكنيد. در انتها مقداري سفيد كننده به مخزن وارد كنيد و سپس آنها را در محلي دور از دسترس ديگران قرار دهيد.

من کارت
شهر نما
عوارض نوسازی
ثبت درخواست های مردمی
عوارض خودرو
خدمات تامین اجتماعی
خدمات پستی
خدمات شرکت مخابرات
خدمات شرکت برق
خدمات شرکت آب و فاضلاب
خدمات شرکت گاز
تلویزیون
رادیو
روزنامه سیمای زنجان
روزنامه مردم نو زنجان
نقشه شهر زنجان
آرشیو اخبار شهرداری زنجان
برنامه های سینما 
تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری زنجان است